Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Sözleşme Tarafları

1.1 Ankara - Pursaklar'da faaliyet gösteren www.kartvizitciniz.com ile www.kartvizitciniz.com web sitesinden sipariş verirken elektronik olarak onay veren “müşteri” arasındadır.

Madde 2 - Konu

2.1 İşbu sözleşmenin konusu; www.kartvizitciniz.com internet sitesi üzerinden sipariş verecek müşteri ile www.kartvizitciniz.com’un karşılıklı yükümlülükleri.

Madde 3 - Sorumluluklar

3.1 Kullanıcılar müşteri olabilmek için kendi belirledikleri şifre üye olabilir. Müşteri sipariş formunda belirtilen bilgileri doldurmak, hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt ederek üyelik işlemini gerçekleştirebilir. Üyelik işlemlerinin tamamlanması hizmet sözleşmesi kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşme eklerinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

3.2 Üyeliği dondurulan, üyeliği yasaklanan kullanıcının başka bir kullanıcı hesabı ile üye olması yasaktır.

3.3 www.kartvizitciniz.com, her hangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız üyeliğe son verme ve dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin dondurulması ve ya sona erdirilmesi durumunda www.kartvizitciniz.com’dan herhangi bir ad altında tazminat ve gider talebinde bulunulamaz.

Madde 4 - Hak ve Yükümlülükler

4.1 Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri:

4.1.1 Müşteri www.kartvizitciniz.com üzerinden ve hakkında gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

4.1.2 www.kartvizitciniz.com, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Müşteri’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.

4.1.3 Müşteri üye olurken veya sipariş verirken kullandığı kullanıcı adı, şifre, ödeme bilgilerinin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmasından ve 3. şahıslarla paylaşılmasından Müşteri bizzat kendisi sorumludur. Bilgilerin doğruluğu ve 3. şahıslarla paylaşılan bilgiler konusunda yaşanacak sorun ve zararlardan Müşteri sorumludur.

4.1.4 Müşteri mail yolu ile veya benzeri yöntemlerle göndereceği hazır tasarımların doğruluğundan sorumludur.

4.1.5 Müşteri online tasarla bölümünden göndereceği siparişte şablonlarda yaptığı değişiklik nedeni ile oluşacak zararlardan kendisi sorumludur.

4.1.6 Müşteri işlerini gönderirken Kredi kartı, Paypal, Havale, EFT kanalları ile ödeme yapabilmekte olup, işin baskıya girmesi için ödemenin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Gönderdiği sipariş gurubunda yer alan bütün ürünlerin ödemesini tek seferde yapmakla yükümlüdür. Aksi halde yapılan eksik ödeme gruptaki bir kısım işlerin basılmasına yeterli olsa dahi iş baskıya alınmayacaktır.

4.1.7 Müşteri siparişi baskıya alındıktan sonra iptal edemez, geri ödeme talep edemez. Müşteri iptal işlemini sadece “Ödeme Bekliyor ve Ödeme Tamamlandı” konumundayken gerçekleştirebilir. Müşteri siparişini iptal koşullarına uygun gerçekleştirdikten sonra geri talep edebilir. Geri talep edilen ücret 15 gün içerisinde ödenmenin yapıldığı yol ile (havale, eft, kredi kartı vb.) geri ödeme yapılacaktır.

4.2 www.kartvizitciniz.com’un Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1 www.kartvizitciniz.com, site üzerinden gönderilen dosyaları ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranları ve teslim süresi dahilinde basıp göndermekle yükümlüdür.

4.2.2 www.kartvizitciniz.com, Gizlilik sözleşmesine uymakla yükümlüdür.

Madde 5 - Hizmet Bedeli

5.1 www.kartvizitciniz.com üyeliği için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

5.2 Aksi belirtimedikçe müşteri seçtiği ürün için kargo ücreti ödemeyecektir.

Madde 6 - Kampanya ve Fiyatlar

6.1 www.kartvizitciniz.com’da devam eden kampanyaların süresi www.kartvizitciniz.comi tarafından belirlenir ve bitiş ve başlangıç tarihi saklıdır.

6.2 www.kartvizitciniz.com fiyat listesinde bulunan teslim sürelerinde ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. Değişiklik tarihi saklıdır.

6.3 Fiyat listesinde görülen fiyatlara KDV dahildir.

Madde 7 - Sözleşme Değişiklikleri

7.1 www.kartvizitciniz.com, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik www.kartvizitciniz.com’dan veya üyelerin email adreslerine bildirilecektir.

Madde 8 - Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.kartvizitciniz.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştirememesi durumununda her hangi bir ad ve şartla tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 9 - Mücbir Sebepler

9.1 Müşteri’nin göndermiş olduğu sipariş Grafiker tarafından askıya alınıp bilgi istendiğinde gönderilecek bilgiyi kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin geri bildirim yapmadığı taktirde yaşanacak olan gecikmeden www.kartvizitciniz.com sorumlu değildir.

Madde 10 - Geri İade

10.1 Kişiye özel basılan, kişinin isim soyisim ve benzeri bilgilerinin bulunduğu ürünlerinin geri iadesi yapılmamaktadır.

Madde 11 - Hükümler

11.1 İşbu sözleşme taraflar yukarıda bulunan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, yukarıda bulunan yükümlülükler yerine getirilmediği taktirde karar mercii Ankara mahkeme ve icra daireleridir.